top of page
Entrepreneurs' AA_Banner.jpg

HIGHLIGHT:

การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้โครงการทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ในประเทศไทยต้องหยุดลง ในขณะเดียวกัน วิกฤตในครั้งนี้ช่วยเปลี่ยนความคิด ทำให้เราเห็นเป้าหมายของบริษัทชัดเจนมากขึ้น และได้สร้างโอกาสให้เราออกเดินทางได้อีกครั้ง

"บริษัทของเราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 เรามุ่งเน้นที่จะนำเสนอนวัตกรรมรูปแบบเซนเซอร์สำหรับลูกค้าของเราที่เป็นทั้งผู้ผลิตและโรงงานผลิตเพื่อปรับปรุงสายการผลิต เรามีเทคโนโลยีด้านเซนเซอร์ของเราเอง ที่สามารถบอกคุณสมบัติของของเหลวได้โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เรามีข้อตกลงกับผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ในประเทศไทยที่ต้องการนำเทคโนโลยีของเราไปเพิ่มประยุกต์ใช้ในสายการผลิต ซึ่งเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบ MVP ในสายการผลิต
 
แต่เมื่อธุรกิจกลับมีความจำเป็นต้องปิดตัวลง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โรงงานที่ใช้เป็นสถานที่ทดสอบมีความจำเป็นต้องหยุดดำเนินการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงที่จำเป็นต้องยุติลงเช่นกัน 
ในช่วงวิกฤตนี้ ทีมงานของเราช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาทางให้บริษัทอยู่รอด และได้ข้อสรุปว่าเราควรคิดค้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเราในธุรกิจอื่นๆ ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักของเรา
 
กระบวนการดังกล่าวช่วยให้เราพบว่าเราสามารถนำเสนอทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับลูกค้าด้วยนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของเรา ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครและสามารถเเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับลูกค้าและพันธมิตรได้อีกด้วย
จากนั้นเราเริ่มติดต่อกับเครือข่ายของเราซึ่งอยู่ในธุรกิจการเกษตรแบบแนวดิ่ง เราพบว่า ธุรกิจของพวกเขากำลังเผชิญกับคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป และนั่นทำให้พวกเขากำลังมองหาวิธีการควบคุมคุณภาพของในสายการผลิต เราจึงนำเสนอเทคโนโลยีของเรา และกำลังอยู่ในช่วงทดลองระบบกับพวกเขาอยู่
 
กรณีของการเกษตรแบบแนวดิ่งและโรงงานผลิตเครื่องดื่มทำให้ความคิดของเราเปลี่ยนไป
 
พวกเราไม่จำเป็นจะต้องยึดติดกับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเท่านั้น แต่เราสามารถประยุกต์เทคโนโลยีและความรู้ของเราเพื่อสร้างวิธีการแก้ปัญหาได้มากมาย จากกรณีดังกล่าว เราได้ติดต่อกับฟาร์มปลานิลที่ประสบปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ และกำลังทำงานร่วมกันกับพวกเขา โดยใช้แนวทางการแก้ปัญหาที่พัฒนาจากกรณีของการเกษตรแบบแนวดิ่ง

วิกฤตนี้ทำให้เรามองเห็นเป้าหมายของบริษัทชัดเจนขึ้น นั่นก็คือ เราจะเป็นผู้นำด้านการตรวจสอบคุณภาพของเหลว ซึ่งเทคโนโลยีของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอุตาหกรรมต่างๆมากมาย โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมที่เราสนใจอย่างเดียวเท่านั้น การเริ่มต้นการเดินทางใหม่ในครั้งนี้ เรามีความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง 3 บริษัทที่มาจากอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม การเกษตร และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเรากำลังรอติดตามว่าผลลัพธ์ของการเดินทางครั้งใหม่นี้จะเป็นอย่างไร"

bottom of page