2502_edited.jpg

Expara ประเทศไทย ผนึกกำลัง YBI ดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

Youth Business International หรือ YBI เป็นเครือข่ายองค์กรธุรกิจนานาชาติจากประเทศอังกฤษ ได้จัดโครงการการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด 19 จำนวนมากกว่า 200,000 ราย ในกว่า 32 ประเทศทั่วโลก ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ Google.org  หน่วยงานการกุศลของบริษัท Google 
Expara (ประเทศไทย) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ และร่วมกันสร้าง

วัตถุประสงค์

สนับสนุนการฟื้นฟูธุรกิจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถปรับตัวภายใต้สถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การดำเนินงาน

จัดโครงการอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐานผ่านระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ โครงการสนับสนุนไอเดียนวัตกรรม และโครงการบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอบรมแบบเข้มข้น

ระยะเวลา

กันยายน 2563 

ถึง

เมษายน 2564

พันธมิตร

เรามีความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชน สตาร์ทอัพ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ภาพรวมโครงการ

โครงการอบรมทักษะพื้นฐานผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Expara Academy) การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อต่างๆเช่น การปรับตัวเพื่อสร้างความยืดหยุ่น การจัดการการเงิน แนวโน้มอุตสาหกรรมหลักของไทย ที่จะจัดขึ้นทุกเดือน

หลักสูตรอบรมธุรกิจ

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้

โครงการให้คำปรึกษาด้านการระดมทุนโดย Douglas Abrams ผู้ก่อตั้งและ CEO Expara

 

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับคำแนะนำ แบบ ตัวต่อตัว ผ่านระบบออนไลน์ หนึ่งชั่วโมงเต็ม 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความแนะนำ

บทความซีรีย์ข้อคิดจาก เมนเทอร์ รวบรวมคำแนะนำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ !!

Mentor's Tip ได้รับเกียรติจาก เมนเทอร์ ผู้เชี่ยวชาญในเครือข่าย Expara ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแบ่งปันคำแนะนำที่สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อส่งต่อแนวคิดดีๆ ที่สามารถนำไปพิจารณาและประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

 

เริ่มต้นกันด้วยบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากที่บริษัทที่ปรึกษาระด้บโลกจาก Simon Kucher & Partners ที่ฝากผู้ประกอบการให้ทำความเข้าใจด้านกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดๆ ในการวางกลยุทธ์เรียกลูกค้า จะสำคัญอย่างไรต้องอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม!!

เข้าสู่ Mentor's Tips

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม info@expara.com หรือส่งข้อความทาง Social Media ได้ทุกช่องทาง 
  • LinkedIn Ikona społeczna
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter