2502_edited.jpg

Expara ประเทศไทย ผนึกกำลัง YBI ดำเนินโครงการฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

Youth Business International หรือ YBI เป็นเครือข่ายองค์กรธุรกิจนานาชาติจากประเทศอังกฤษ ได้จัดโครงการการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด 19 จำนวนมากกว่า 200,000 ราย ในกว่า 32 ประเทศทั่วโลก ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ Google.org  หน่วยงานการกุศลของบริษัท Google 
Expara (ประเทศไทย) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ และร่วมกันสร้าง

วัตถุประสงค์

สนับสนุนการฟื้นฟูธุรกิจ และส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถปรับตัวภายใต้สถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

การดำเนินงาน

จัดโครงการอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐานผ่านระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ โครงการสนับสนุนไอเดียนวัตกรรม และโครงการบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอบรมแบบเข้มข้น

ระยะเวลา

กันยายน 2563 

ถึง

เมษายน 2564

พันธมิตร

เรามีความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชน สตาร์ทอัพ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ภาพรวมโครงการ

โครงการอบรมทักษะพื้นฐานผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Expara Academy) การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อต่างๆเช่น การปรับตัวเพื่อสร้างความยืดหยุ่น การจัดการการเงิน แนวโน้มอุตสาหกรรมหลักของไทย ที่จะจัดขึ้นทุกเดือน

หลักสูตรอบรมธุรกิจ

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้
 
Expara ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
         ขอเชิญผู้ประกอบการเยาวชน คนรุ่นใหม่ทุกๆท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ (Rapid Response Recovery Programme) ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนผู้ประกอบการเยาวชนระดับโลก ดำเนินการโดย Expara ประเทศไทย และ Youth Business International เครือข่ายองค์กรธุรกิจจากประเทศอังกฤษ ด้วยการสนับสนุนจาก Google.org 
เริ่มต้นกันด้วยเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ เริ่มต้นธุรกิจในช่วงเศรษฐกิจซบเซา
ทำอย่างไร 'ให้รุ่งโดยคุณ Douglas Abrams ผู้ก่อตั้ง Expara และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสตาร์ท์อัพระยะเริ่มต้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการลงทุนและประสบการณ์สอนวิชา Venture Builder ให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์มากกว่า 20 ปี
 
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.30 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 

      ผู้ประกอบการเยาวชน และผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ

 

เนื้อหาการอบรม

  • ขั้นตอนการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ 

  • ความท้าทายที่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์จะต้องเผชิญ และวิธีการรับมือ

  • กรณีศึกษาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียคะวันออกเฉียงใต้

 

 

พร้อมรับทราบข้อมูล โครงการการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจ ระยะเวลา 8 เดือน ก่อนใคร

 

ลงทะเบียนวันนี้ !!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม info@expara.com หรือส่งข้อความทาง Social Media ได้ทุกช่องทาง 
  • LinkedIn Ikona społeczna
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter