top of page
WebBanner1350x650-02.png

HIGHLIGHT:

สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ Expara (Thailand) จัดหลักสูตร เข้มข้น 7 สัปดาห์ “Perfecting your investor’s Pitch” เจาะลึกทุกแง่มุมการเตรียมตัวระดมทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการระดมทุนอย่างลึกซึ้ง

หลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทย ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ให้คำปรึกษา รวมถึงให้คำแนะนำในการนำเสนอผลงานก่อนลงสนามจริง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และการอบรมของหลักสูตรจะจัดขึ้น ทุกๆวันพุธ เวลา 13.30 - 16.30 น. 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วน ดำเนินการโดย Youth Business International ด้วยการสนับสนุนจาก Google.org

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียด

สำหรับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบการทำธุรกิจแล้ว การระดมทุนจากนักลงทุนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไหนจะต้องวางกลยุทธ์ ค้นหานักลงทุนที่น่าจะให้ความสนใจในธุรกิจของเรา สร้างสัมพันธไมตรีที่ดี กว่าจะได้เริ่มการนำเสนอผลงาน หรือได้รับการพิจารณาการร่วมทุนนั้นต้องผ่านขั้นตอนมากมาย

​สำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ Expara (Thailand) จัดหลักสูตร เข้มข้น 7 สัปดาห์ “Perfecting your investor’s Pitch” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมตัวและวางกลยุทธ์การระดมทุน โดยได้รับเกียรติจากนักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจดิจิตัลแถวหน้าของไทยที่จะมาร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้แข็งแกร่งและผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความผันผวนไปด้วยกัน 

เนื้อหาหลักสูตรและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ

 

ตลอดหลักสูตรทั้ง 7 สัปดาห์ ผู้ประกอบการจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองจากนักลงทุน ครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้

 • เข้าใจจิตวิทยานักลงทุน และกระบวนการร่วมทุน 

 • เตรียมพร้อมการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนทุกองค์ประกอบ ครอบคลุม ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และตลาดเป้าหมาย โมเดลธุรกิจ วางแผนการเงิน และการประเมินมูลค่าธุรกิจ

 • เทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เทคนิคการสื่อสารและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

สัปดาห์ที่ 1

17 ก.พ. 64

13.30 - 16.30 

เข้าใจนักลงทุนและมุมมองของพวกเขา

 • ทำไมถึงลงทุนใน start-up? 

 • ประเภทของนักลงทุน

 • กระบวนการลงทุน

แบ่งปันประสบการณ์การระดมทุนโดยผู้ประกอบการ

สัปดาห์ที่ 2

24 ก.พ. 64

13.30 - 16.30 

สร้างเนื้อหาในการ pitch ที่เหมาะสม

 • ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และตลาดเป้าหมาย

 • โมเดลธุรกิจ

 • วางแผนการเงิน

สัปดาห์ที่ 3

3 มี.ค. 64

13.30 - 16.30 

เจาะตัวเลข

 • โมเดลการเงิน

 • การประเมินมูลค่าเบื้องต้น

 • วิธีประเมินมูลค่าการลงทุนของ VC

สัปดาห์ที่ 4

10 มี.ค. 64

13.30 - 16.30 

นำเสนอเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Pitch Deck

 • การนำเสนอ 

 • การแบ่งปันประสบการณ์

เข้ารับการปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ระหว่างสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 5

17 มี.ค. 64

13.30 - 16.30 

รับมือกับคำถามและคำตอบ

 • เตรียมตัวสำหรับ Q&A

 • คำถามที่พบบ่อย

 • กลยุทธ์การ Exit

สัปดาห์ที่ 6

24 มี.ค. 64

13.30 - 16.30 

สร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุน

 • คลาสการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ทั้งคำพูดและท่าทาง 

 • Do & Don’ts ในการสานสัมพันธ์กับนักลงทุน + จำลองเหตุการณ์

เข้ารับการปรึกษา 1 ต่อ 1 ระหว่างสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 7

31 มี.ค. 64

13.30 - 16.30 

Mini Demo day

 • ฝึก pitch จริงกับนักลงทุนแถวหน้าของไทย

bottom of page