top of page
Jirut_banner.jpg

HIGHLIGHT:

ในบทสัมภาษณ์นี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ คุณจิรุตถ์ วัดตูม หรือ คุณเมฆ เมนเทอร์ที่คลุกคลีกับแวดวงเคมีภัณฑ์หลายบทบาท ในยามวิกฤตนี้ คุณเมฆย้ำกับผู้ประกอบการทุกท่านให้ระลึกถึงแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจในวันแรก ใช้ช่วงเวลานี้ ทบทวน และลด ละ เลิก งานที่ไม่เกี่ยวกับ เป้าหมายหลักขององค์กร นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ใช้แนวคิด การวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางการวางแผนที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการคิดถึงแนวทางการรับมือในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงวิกฤตในปีนี้เท่านั้น  ทิ้งท้ายด้วย คำกล่าวของ วินส์ตัน เชิร์ชชิล ที่กล่าวไว้ว่า “อย่าให้วิกฤตดีๆต้องสูญเปล่า”   

ประสบการณ์ทำงานและการให้คำแนะนำสตาร์ทอัพ

ผมจิรุตถ์ หุ้นส่วน Sprint Accelerator Thailand และ Technology Strategy Manager ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จากสิบปีที่ผ่านมาผมมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมเคมี ครอบคลุมตั้งแต่บทบาทด้านเทคนิคไปจนถึงหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผมได้พบว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมักมีปัญหาในการติดต่อและทำงานร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ ในปี 2559 เราได้จับมือกับพันธมิตรเพื่อก่อตั้ง Sprint Accalerator Thailand ซึ่งเป็น Accelerator ที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมของไทยให้ประสบความสำเร็จด้านการค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาเราได้ช่วยบริษัทด้านวิทยาศาสตร์มามากกว่า 45 บริษัท ให้ได้ดำเนินการต่อ และบางบริษัทได้ขยายเติบโตไปสู่อีกขั้น

 

คุณมีข้อสังเกตสำคัญอย่างไร เกี่ยวกับวิกฤตการณ์โรคระบาดในปี 2563 นี้

 

จากการทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มสตาร์ทอัพ ทำให้ผมได้สังเกตว่าสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรจะเปลี่ยน (แม้ในช่วงของวิกฤตการณ์โรคระบาด) นั่นก็คือจุดประสงค์หลักที่คุณก่อตั้งบริษัทขึ้นมา

 

คุณยังจำความรู้สึกตื่นเต้นของวันแรกที่ก่อตั้งบริษัทได้ไหม โดยส่วนมากคุณมักจะมีความคิดดีๆที่จะเปลี่ยนแปลง (หรือพัฒนา) โลกที่เราอยู่ให้ดีขึ้น ผมขอแนะนำให้คุณใช้ช่วงเวลานี้ ทบทวน เป้าหมายของคุณให้ชัดเจน และคงความตั้งมั่นในเป้าหมายนั้นๆ สิ่งใดหรือภารกิจใดๆ ก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่คุณก่อตั้งบริษัทขึ้นให้หยุดไว้ก่อน ในช่วงเวลานี้ คุณควร ปกป้องแกนหลักของการสร้างธุรกิจและก้าวผ่านพายุอุปสรรคนี้ไปให้ได้ (แน่นอนว่า คุณสามารถกลับมาทำงานอดิเรกอื่นๆ เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น)

คุณมีข้อแนะนำอย่างไรสำหรับสตาร์ทอัพ ในการผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้

 

ผมอยากจะกล่าวถึงแนวคิดที่องค์กรขนาดใหญ่ใช้ปฏิบัติและ เหล่าสตาร์ทอัพสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ นั่นก็ คือการวางแผนสำรองทางธุรกิจ หรือแผนรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้ เป็นกระบวนการที่จะช่วยคุณวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือเมื่อต้องพบกับอุปสรรคความยากลำบาก ทำให้คุณสามารถจัดการทรัพยากร (บุคลากร เงิน และเวลา) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ผู้ประกอบการควรบริหารธุรกิจโดยการคำนึงถึงสถานการณ์ต่างๆล่วงหน้าทั้งด้านที่ดีและเลวร้าย คุณควรพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับบริษัทคุณ รวมถึงแนวทางการดำเนินการภายใต้สถานการณ์นั้นๆ ทั้งนี้ก็เพราะในระยะยาวทุกๆคนล้วนมีโอกาสที่จะพบอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเพราะปัจจัยภายในหรือภายนอก (เช่น การระบาดของโรคในปี 2563) ทั้งสิ้น

 

คุณอยากฝากข้อคิดอะไรถึงผู้ประกอบการบ้าง

 

คุณอาจจะคิดว่าปี 2563 เป็นปีที่หนักหนาสำหรับธุรกิจคุณ ผมจึงอยากจะยกคำพูดของวินส์ตัน เชิร์ชชิล ที่กล่าวไว้ว่า “อย่าให้วิกฤตดีๆต้องสูญเปล่า” นี่เป็นเวลาที่ดีที่คุณจะปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในวันข้างหน้า

Published on 1st Dec. 2020

bottom of page