top of page
1758_2_edited.jpg

โครงการประกวดไอเดียนวัตกรรม

ชีวิตวิถีใหม่ที่ดียิ่งกว่า

รวมพลัง ความคิด ต่อยอดนวัตกรรม
สร้างโอกาสทางธุรกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย

โครงการประกวดไอเดียนวัตกรรม มีแนวคิดมาจาการใช้กระบวนการสร้างนวัตกรรมจากพลังความคิดสร้างสรรค์ของมวลชน โดยทางโครงการจะเปิดรับข้อเสนอทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่ Idea stage เพื่อร่วมค้นหาแนวทางการฟื้นฟูและสร้างโอกาสทางธุรกิจ ทีมผู้ชนะสามทีมจะได้รับโอกาสในการนำเสนอแผนธุรกิจในวงเงินสนับสนุนเงินลงทุน 10 ล้านบาท

 

การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 โครงการดังนี้

รอบคัดเลือก

คณะกรรมการจะทำการพิจารณาข้อเสนอจากความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นไปได้ในการดำเนินการและความแข็งแกร่งของทีม เพื่อคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบการนำเสนอผลงานด้วยตนเอง

รอบตัดสิน

นำเสนอผลงานด้วยตนเอง ผ่านทางออนไลน์ เพื่อเฟ้นหาทีมผู้ชนะ เข้าร่วมโครงการอบรมเข้มข้น 6 สัปดาห์ โดยทีมผู้ชนะสามอันดับแรกจะได้รับโอกาสในการนำเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณารับเงินลงทุนสนับสนุนในวงเงิน 10 ล้านบาท

ภาพรวมโครงการอบรม 6 สัปดาห์

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการระดมทุนจากนักลงทุน โดยสามารถเลือกโครงการอบรมรูปแบบออนไลน์ จาก สถาบัน Expara ได้ดังนี้

      1.1 Idea to Investment  

      1.2 Business Model &Financial Plans

      1.3 Venture Capital Deals 

      1.4 Valuing Start-ups

 

2. เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และนักลงทุนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจในอนาคต

รูปแบบโครงการอบรม (ออนไลน์)

สัปดาห์ที่ 1  Program Kick-off ตั้งเป้าหมายและเลือกลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ที่เหมาะสมกับระยะการดำเนินธุรกิจของทีมผู้ชนะ 

สัปดาห์ที่ 2 Meet your mentor ทำความรู้จักกับ Mentor ที่จะช่วยให้คำแนะนำทางธุรกิจตลอดโครงการ 

สัปดาห์ที่ 3 Meet your mentor ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานความคืบหน้า และรับคำแนะนำเพื่อดำเนินการต่อ และ เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่มสำหรับกิจกรรมตามหัวข้อการเรียนรู้จากหลักสูตร Expara Academy 

สัปดาห์ที่ 4 Workshop ด้านเทคนิค หรือทักษะที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากเครือข่าย Expara

สัปดาห์ที่ 5 Meet your mentor ครั้งที่ 3 เพื่อรายงานความคืบหน้า และ เข้าร่วมกิจกรรม Virtual networking กับเครือข่ายผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจาก Expara  

สัปดาห์ที่ 6 Closing นำเสนอผลงานต่อกลุ่มนักลงทุน ผ่านกิจกรรม Demo Day 

INNOVATION 620x375.jpg

เริ่มแล้ววันนี้!! โครงการประกวดไอเดียนวัตกรรม The Future of Travel & Tourism เปิดรับไอเดียผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

ร่วมกิจกรรมง่ายๆ เพียงส่งข้อเสนอในรูปแบบ Powerpoint จำนวนไม่เกิน 5 หน้า ในรูปแบบ pdf) ที่นี่ 

ก่อน พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ

 9 พฤศจิกายน 2563

 นำเสนอผลงานด้วยตนเองวันที่

 11 พฤศจิกายน 2563

   ประกาศรายชื่อทีมผู้ชนะ ในงานสัมมนา Travel 2021  

14 พฤศจิกายน 2563

ทีมผู้ชนะจะได้เข้าร่วมโครงการอบรมแบบเข้มข้น 6 สัปดาห์

เริ่มวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2563 และได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน ในวงเงินลงทุนสนับสนุน 10 ล้านบาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม info@expara.com
bottom of page