top of page
SESAMILK_banner.jpg

HIGHLIGHT:

Sesamilk เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมทางเลือกชนิดแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นจากเมล็ดงา ซึ่งถือเป็นพืชที่มีองค์ประกอบหลักเป็นนำ้มัน และเป็นพืชที่ถูกนำมาทำเป็นเครื่องปรุงอาหารอย่างแพร่หลายทั่วโลก อย่างไรก็ตามกว่า Sesamilk จะก้าวมาถึงจุดๆนี้ คุณศิริเพ็ญต้องฟันฝ่าอุปสรรคมาอย่างมากมาย ในช่วงสองปีแรกนั้น เต็มไปด้วยข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีเสียอีก แต่ด้วยความมุ่งมั่น ความพยายาม และการปรับตัว ในที่สุด Sesamilk ก็ได้มาตั้งอยู่บนชั้นวางสินค้ามากกว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศไทย และกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดสากล

Sesamilk02-TH-01.png
bottom of page