top of page
KFIN_speaker_1350x650_v1_0.jpg

HIGHLIGHT:

Expara (ประเทศไทย) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยห้องเรียนผู้ประกอบการ จัดหลักสูตรอบรม "ห้องเรียนผู้ประกอบการภาคพิเศษ" พาผู้ประกอบการไทยทุกๆท่านมาร่วมเจาะลึก ข้อผิดพลาดในการระดมทุนสำหรับผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น ฟรี สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตลอดโครงการ 

 

เริ่มต้นด้วย หัวข้อ จัดโครงสร้างอย่างไร ให้โดนใจ นักลงทุน โดยได้รับเกียรติจากคุณ Douglas Abrams ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นในภูมิภาคเอเชีย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี อธิบายปัญหาโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มักพบในกลุ่มผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น พร้อมกรณีศึกษาและแนวทางแก้ไข  

หลักสูตร จ้ดโครงสร้างอย่างไรให้โดนใจนักลงทุน

รายละเอียดหลักสูตร 

อาจจะมีหลายเหตุผล ที่ สตาร์ทอัพยังระดมทุนไม่สำเร็จ ตลาดเล็กเกินไป หรือรูปแบบธุรกิจยังไม่โดดเด่น แต่คุณรู้ไหมว่า ในหลายครั้งที่นักลงทุนสนใจจะลงทุน แต่ กลับลงให้ไม่ได้ เพราะมาเจอโครงสร้างการถือหุ้นที่ทำให้ นักลงทุนต้องโบกมือลา

ถ้าคุณกำลังสงสัยว่า สตาร์ทอัพ ของคุณ มีประเด็นวุ่นๆนี้หรือไม่

ขอเชิญท่านรับชมหลักสูตรอบรมหัวข้อ จัดโครงสร้างอย่างไร ให้ โดนใจนักลงทุน โดย คุณ Douglas Abrams Founder & CEO of Expara ที่อธิบายปัญหาที่มักพบบ่อยในโครงสร้างผู้ถือหุ้นของสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้น ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 - 19.30 หรืออ่านบทสรุปผ่านทางห้องเรียนผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อคิดจากหลักสูตรอบรม

 

เรียนรู้ สัญญาณอันตราย 3 ประการ ในโครงสร้างผู้ถือหุ้น มุ่งเน้นประเด็นสำคัญดังนี้

 

  • Dead Equity 

  • Dumb Money 

  • (Excessive) Dilution 

 

 

กำหนดการ

2020-11-12%2520(1)_edited_edited.png
bottom of page