top of page
START UP-investor_Banner.jpg

HIGHLIGHT:

เมื่อนักลงทุนกับผู้ก่อตั้งธุรกิจตกลงจับมือร่วมทุนทางธุรกิจกันแล้ว ความสัมพันธ์หลังจากนั้นมักได้รับการเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการแต่งงาน การค้นหานักลงทุนที่เหมาะสม ทั้งเรื่องเงินทุนและความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้การสร้างสตาร์ทอัพเติบโตขยายตัวสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่างก็เป็นคำถามยอดนิยมที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 

 

ร่วมส่งท้าย Working with Investor Webinar Series กับวิทยากรรับเชิญทั้งสองท่านที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การทำงานระหว่างนักลงทุน และสตาร์ทอัพ รวมถึงสัญญาณอันตรายต่างๆที่ควรหลีกเลี่ยง 

 

เตรียมคำถามของท่านให้พร้อม และพบกันทาง Zoom Webinar ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00  

Startup - Investor Relationship

รายละเอียด

กิจกรรมในครั้งนี้ ครอบคลุมหัวข้อเสวนาหลักในสามประเด็นดังนี้ 

  • ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากตกลงการร่วมทุน

  • บทบาทของนักลงทุนหลังจากการร่วมทุนเพื่อสนับสนุนให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตได้สู่เป้าหมายต่อไป

  • ข้อควรพิจารณาและหลีกเลี่ยงในการเจรจาการร่วมทุนกับนักลงทุน

เสวนาออนไลน์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วน โครงการระดับโลกภายใต้การดำเนินงานของ Youth Business International ด้วยการสนับสนุนจาก Google.org

Our Guest Speakers

Prempreedee copy.png

คุณ เปรมปรีดี กิติรัตน์ตระการ

คุณเปรมปรีดี กิติรัตน์ตระการ ดำรงตำแหน่ง Principal PTT CVC บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) คุณเปรมปรีดีมีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ การควบรวมกิจการระหว่างประเทศ รวมถึงการร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด และมีความสนใจในการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบในเชิงบวก รวมถึงการปรับลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนในการดำเนินโครงการต่างๆให้ง่ายขึ้น

0c0923ef168a5202487e13967cef79ce.png

คุณ แสตมป์ สุขสันติสวัสดิ์

 

คุณแสตมป์ สุขสันติสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง Senior Associate ประจำ Creative Ventures กองทุนที่มุ่งเน้นคัดสรรการลงทุนในบริษัทระยะเริ่มต้นใน Silicon Valley ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการแก้ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันคุณแสตมป์ได้รับมอบหมายในการดูแลหน่วยงานปฏิบัติการ ค้นหาโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านอาหาร และระบบขนส่งอัตโนมัติ คุณแสตมป์มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสตาร์ทอัพ และคลุกคลีอยู่ในระบบนิเวศสตาร์ทอัพ

ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

กำหนดการ และ รายละเอียดการลงทะเบียน

กิจกรรมนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

2021-03-22_edited.jpg
frame (3) (1).png

!! ลงทะเบียนวันนี้ โดยไม่มีค่าใช่จ่าย!!

แสกน QR Code หรือ ลงทะเบียนผ่านลิงค์

bottom of page