top of page
WebBanner-02.png

HIGHLIGHT:

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างธุรกิจใหม่ที่มีเทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อน แรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมผลักดันความสำคัญของวิถีดำรงชีวิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในช่วงเวลาที่สภาวะทางธุรกิจยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเช่นนี้ ผู้ประกอบการจึงต้องมีความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย Thailand e-Business Center (TeC) ร่วมมือกับ Expara (ประเทศไทย) ภายใต้โครงการการรับมือและฟื้นฟูธุรกิจอย่างเร่งด่วน โดย Youth Business International ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google.org จัดงานเสวนา ในหัวข้อ "เคล็ดลับความสำเร็จทางธุรกิจ" เปิดมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนธุรกิจระยะเริ่มต้นด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.30 - 20.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

Key elements of Success

รายละเอียด

งานเสวนาในครั้งนี้ ครอบคลุม 3 ประเด็นหลักดังนี้

  • อุปสรรคในการปรับธุรกิจแบบดั้งเดิม

​​

  • กลยุทธ์การปรับองค์กรและองค์ประกอบสำคัญในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง

  • ฟังประสบการณ์การสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จากผู้ประกอบการและนักลงทุนมากความสามารถ

วิทยากรรับเชิญ

_T7_1374.jpg

คุณดักลาส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกซ์พารา เวนเจอร์ ประเทศไทย บริษัท เอกซ์พารา ประเทศเวียดนาม และ บริษัท เอกซ์พารา ประเทศมาเลเซีย มุ่งเน้นการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจระยะเริ่มต้น

 

คุณดักลาส เป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับ แต่งตั้งเป็น Adjunct Associate Professor ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ (National University of Singapore หรือ NUS) ประจำวิชา New Venture Creation สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ Technopreneurship สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็น Visiting Professor ประจำวิชา ธุรกิจร่วมลงทุน ให้แก่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 

Director of the Bangkok Venture Club, CIO and Partner of Xpdite Capital Partners

Paul Arriyavat Profile Picture.png

คุณ Paul Arriyavat  Serial Entrepreneur, Corporate Venture Builder, and Angel Investor
Principal, Strategic Partnership, SCB 10X
เจ้าของเพจ “The Technopreneurs คนล่าฝัน” แชร์ความรู้และประสบการณ์การทำ Start Up, การสร้างธุรกิจเทคโนโลยีในองค์กรใหญ่ และการลงทุน

ประสบการณ์การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์, การเงินการลงทุน และการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใน อินเดีย สิงคโปร์ และไทย

กำหนดการ และ ลงทะเบียน

งานเสวนานี้จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  ในเวลา 18.30 - 20.00 น.

2021-02-10%2520(1)_edited_edited.png
frame (4).png

!! ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!

Scan QR Code or Registration Link

bottom of page